Styretavler til landbrugsbranchen

AgriFarm blev etableret i efteråret 2013, da Hans Jørgen Pedersen og Erling Friis Pedersen opkøbte aktiviteterne i MT Højgaards agri-division.
Siden da er udviklingen gået stærkt og der er løbende lanceret nye, innovative løsninger indenfor konceptstalde til køer og grise.

Klima, energi, styring og ventilation er hovedkernen i alle løsninger. Staldkonceptet Intellifarm er en løsning, der skaber optimeringer på en række områder, bl.a. produktionssikkerhed, energibebesparelse, reduktion af miljøbelastningen, effektiv logistik og dyrevelfærd.

”Automationen og styringssystemer er essentielt i vores Intellifarm koncept. Vi ønsker at levere en staldløsning, der er bygget på de nyeste teknologier i automationsbranchen. Den skal både skabe værdi her og nu for landmanden, men samtidig være fremtidssikret. Vi har derfor behov for en underleverandør med omfattende specialistviden på automationsområdet, så vi får videreudviklet Intellifarm konceptet” udtaler AgriFarms adm. direktør Hans Jørgen Pedersen.

I tæt samarbejde med AgriFarm har Orbital produceret styretavler til Intellifarm stalde og luftrenseren Agri AirClean. Der har været fuld fokus på at producere tavlerne, så de lever op til de høje kvalitetskrav der er i Intellifarm og hele processen er foregået i tæt samarbejde med AgriFarm. I forhold til konstruktion af styringerne har Orbital udarbejdet tegninger, der skaber klarhed i projekteringsfasen af et staldbyggeri.

Samarbejdet med AgriFarm er et bevis på, at Orbitals erfaring og viden på automationsområdet, er et rigtig godt match med en innovativ leverandør til landbrugsbranchen. Automatiseringsløsninger og styringssystemer til landbruget, er områder, der hele tiden udvikler sig. Orbital ser frem til at være en aktiv medspiller i videreudviklingen af Intellifarm konceptet.

AgriFarm

AgriFarm HMI