Industri automation

Orbital er din foretrukne leverandør af industri automation. Styretavler er med til at optimere produktionsprocesser, synliggøre afbrydelser og automatisere arbejdsrutiner og tungt manuelt arbejde. Det giver en ensartet og effektiv produktion, som er forudsætningen for vækst og resultater i industrien.

Som specialister i industriautomation, bygger vi automatiske løsninger til din maskine eller dit procesanlæg. Vores udgangspunkt er 40 års erfaring, solidt håndværk og omfattende viden. Et hold af specialister er din sikkerhed for, at du får den optimale løsning. Vi holder os altid opdaterede i forhold til ny viden om styring og automation, det giver dig en fremtidssikret løsning.

Vi fungerer som din helt egen teknik- og udviklingsafdeling. Den automatiseringsløsning vi udvikler til dit produkt, er altid tilpasset din virksomhed, så du får størst mulig værdi ud af samarbejdet.

Tavler til maskinstyring og procesanlæg

Orbital er din foretrukne leverandør af maskin- og procestavler. Vi bygger præcis den styring du har behov for.

I opbygningen af styretavler, bruger vi de komponenter, du foretrækker. Det sikrer dig, at du ikke skal have et unødvendigt stort lager af komponenter til almindeligt vedligehold.

Vores maskin- og procestavler er at finde i en lang række forskellige brancher, bl.a. fiskeindustrien, affaldshåndtering, landbruget, logistik og pakkeanlæg, medicinalvirksomheder, fødevarefabrikker, bryggerier, slagterier og kemivirksomheder. På energiområdet har vi blandt andet leveret løsninger til varme og kraftværker.