Orbital udvider med en ny hal


Den positive udvikling har skabt pladsmangel i produktionen

Orbital er inde i en positiv udvikling, hvor både omsætningen og antallet af medarbejdere er steget. Nu er tiden kommet til en udvidelse af de fysiske rammer på Trykkerivej 5 i Skjern. Den øgede aktivitet i har skabt pladsmangel i produktionen, hvor der er brug for ekstra plads til større emner som styretavler til vindmøller, maskiner og kedler. Det førte til beslutningen om at udvide de nuværende bygninger med en hal på 200 m2.

Hansen & Larsen vandt licitationen

I efteråret 2017 startede de indledende overvejelser omkring byggeriet. Udbudsmaterialet blev udarbejdet og efterfølgende sendt i licitation. Den lokale totalentreprenør Hansen & Larsen vandt licitationen og i starten af marts gik håndværkerne i gang. Siden er projektet forløbet planmæssigt – i uge 15 blev der holdt rejsegilde og i uge 28 er hallen klar til indvielse.

Byggeriet optimerer logistikken

Væksten de seneste år har gjort det nødvendigt at trimme de interne processer og optimere produktionslinjen til det øgede aktivitetsniveau. Udvidelsen af produktionsfaciliteterne giver mulighed for at optimere flowet af varer i produktionen, særligt logistikken i forbindelse med levering af komponenter og afhentning af færdigvarer.

Bachelorstuderende skriver opgave om produktionsoptimering

Pt. er en studerende fra Global Management & Manufacturing Engineering i gang med at skrive bacheloropgave om optimering af produktionslinjen i Orbital. Den studerende udarbejder bl.a. en flowanalyse og kommer med forslag til flow optimeringer i produktionslinjen, herunder også i forbindelse med de udvidede produktionsfaciliteter.

To forretningsområder – vind og industri automation

Orbital opererer på to forretningsområder. Styringer til vindmøller er det oprindelige forretningsområde, hvor der også er udviklet et tilhørende innovativt overvågningssystem. Det andet forretningsområde er industri automation, hvor målsætningen er at være den foretrukne underleverandør af styretavler og automationsløsninger til maskinbyggere og producenter af procesanlæg. Orbital leverer alt fra komplekse, kundespecifikke automationsløsninger til serieproducerede styringer.