Fullstackudvikler ansat at designe og udvikle fremtidens SCADA-løsninger